Tháng 10
2018
Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

2018-10-07 15:58:33 Công viên Thống Nhất - Hà Nội


Không chỉ có những sự kiện là "món ăn tinh thần" cho người dân và du khách, Lễ hội văn hoá ẩm thực 2018 sẽ là nơi giúp chúng ta hiểu hơn về di sản văn hoá ẩm thực nổi tiếng ngàn năm văn hiến.

Xem thêm