Tháng 03
2019
Lễ hội làng Diềm Bắc Ninh

2019-03-11 08:41:17 xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh


Đến với lễ hội làng Diềm tưởng nhớ Vua Bà - Thủy tổ Quan họ, người sáng tạo và truyền dạy các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa Quan họ truyền thống, độc đáo riêng có của người Quan họ.

Xem thêm

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang

2019-03-19 15:38:12 thôn Đức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.


Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm cũng là Hội chùa La được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 âm lịch hàng năm, tại thôn Đức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.

Xem thêm