Lĩnh vực Thương mại

Trung tâm Thương mại và Dịch vụ du lịch
Trung tâm Thương mại và Dịch vụ du lịch
 • Địa chỉ: Số 1 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 • Tel: +84 24 3826 5244 / +84 24 3826 5245 / + 84 24 3826 5389
 • Fax: + 84 24 3939 3697
Xem chi tiết
Chia sẻ qua:
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị BIG C Thăng Long
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ...
 • Địa chỉ: Số 222, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Tel: +84 24 3784 6899
 • Fax: +84 24 3784 6900
Xem chi tiết Website
Chia sẻ qua:
Nhà hàng Hà Nội Marina
Nhà hàng Hà Nội Marina
 • Địa chỉ: 12 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Tel: +84 24 3716 3249
 • Fax: +84 24 3715 0069
Xem chi tiết Website
Chia sẻ qua:
Công ty Cổ phần Hà Nội - Hưng Yên
Công ty Cổ phần Hà Nội - Hưng Yên
 • Địa chỉ: Đường 206 xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Tel: +84 24 2214 8897 / +84 24 2211 5588
 • Fax: +84 24 3987 7864
Xem chi tiết Website
Chia sẻ qua: