Quay lại trang danh sách

Du khách thích thú vường hoa trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn

  Thắng cảnh việt nam   10/12/2018
Chia sẻ:
Hơn 700 m2 trước nhà thờ ở trung tâm thành phố được cải tạo thành khuôn viên trồng hoa đầy màu sắc.