Tổng Công ty tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

05/03/2021 09:38
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Sáng ngày 04/3/2020, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Minh Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chỉ đạo Hội nghị

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015; Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BBT ngày 22/01/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức 03 Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm:

1. Hội nghị Ban Lãnh đạo dự kiến người ứng cử.

2. Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri công tác.

3. Hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng.

Hội nghị kết thúc cùng ngày./.