Công bố Quyết định số 1316/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2020

01/04/2020 11:43
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Ngày 31/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phát hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Cụ thể:

 

Chi tiết xem tại:   https://www.dropbox.com/s/91u814ixs6p3sok/3.%20QD%20so%201316%20ngay%2031-3-20%20cua%20UB.pdf?dl=0