Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán)

04/05/2020 10:50
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội năm 2019 đã điều chỉnh theo kiểm toán.

Chi tiết xem tại:  https://www.dropbox.com/s/mhbvlv5kv64ahuz/BCTCkiemtoan2019%20%28congbothongtin%29.pdf?dl=0