Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

22/05/2020 14:47
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố Phụ lục IV Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020. 

Chi tiết xem tại:  https://www.dropbox.com/s/bugep6wf2wwuo1h/Phu%20luc%20so%204%20%281%29.pdf?dl=0