Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020

29/05/2020 09:00
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết xem tại:  https://www.dropbox.com/s/xil246jbt95trve/8.%20Chien%20luoc.pdf?dl=0