Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Báo cáo Tài chính năm 2019

30/06/2020 08:50
Chia sẻ qua:

Hanoitourist - Thực hiện theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội năm 2019 (Điều chỉnh theo Kiểm toán) và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019.

Chi tiết xem tại: 

 https://www.dropbox.com/s/csb0cgd66hqfoun/BCTCkiemtoan2019%20%28congbothongtin%29%281%29.pdf?dl=0 và https://www.dropbox.com/s/1jboamnjhazf801/ToanvanBCTChopnhatQ4.pdf?dl=0