Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

07/04/2021 09:47
Chia sẻ qua:

Hanoitourist – Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1BxJelMAgKX5KEWPn32Jy1-W-RaaBHy-a?usp=sharing