Thông báo mời quan tâm về cung cấp dịch vụ Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

15/03/2019 11:50
Chia sẻ qua:

Để đảm bảo kế hoạch Cổ phần hóa được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty Du lịch Hà Nội kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ "Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp". 

Thông tin chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tải về