Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy

06/05/2021 10:50
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Ngày 05/5/2021, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII – Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII – Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị lần này Tổng công ty trân trọng đón tiếp đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền đạt các nội dung, cùng 8 điểm cầu với hơn 140 cán bộ chủ chốt các cấp của Tổng công ty, cụ thể:

- Các đồng chí Đảng ủy viên Tổng công ty; HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các Ban Đảng và Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; Lãnh đạo các Phòng, Trợ lý TGĐ Tổng công ty; BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

- Các đồng chí Đảng ủy viên (Chi ủy viên), Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc), Lãnh đạo các phòng; BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN các Công ty thành viên, Công ty Cổ phần và Đơn vị phụ thuộc Tổng công ty.

- Các đồng chí Chi ủy viên các Chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở.

- Các đồng chí Phó Tổng Giám đốc là người Việt Nam tại các Công ty Liên doanh với nước ngoài trong Tổng công ty.

Đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội –

Báo cáo viên tại Hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong Tổng công ty đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty yêu cầu Cấp ủy cơ sở tập trung nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị mình, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng Tổng công ty và Thủ đô ngày càng phát triển./.