Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

13/12/2018 04:50
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Sáng ngày 12/12/2018, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng” tại 18 Lý Thường Kiệt.

IMG 7781

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng LLCT - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo TU truyền đạt. Về phía Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Hội nghị có sự tham gia của Ban lãnh đạo Tổng công ty, các Trưởng, phó phòng, tổ trưởng công đoàn các phòng cơ quan Tổng công ty; Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ kiêm nhiệm công tác TĐKT của các Công ty thành viên, Công ty cổ phần, đơn vị phụ thuộc Tổng công ty.

Tại Hội nghị lần này, đồng chí Phạm Ngọc đã giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương cơ sở đó có thêm kiến thức để tới đây các đồng chí làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nội dung một  cách chi tiết cả về nội dung cũng như kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của Trung ương để các đồng chí hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi. Trên của Hội nghị Trung ương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện tại công ty, đơn vị mình.

IMG 7769 

Tổng giám đốc Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị. 

Ngoài ra, các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề cũng được chú trọng bao gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045;

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo công ty giúp nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.