Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cụm Thi đua số 20 TP Hà Nội.

06/11/2019 16:51
Chia sẻ qua:

Chiều ngày 5/11, tại Phòng họp Thống Nhất, Khách sạn Hòa Bình, Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Đơn vị cụm trưởng Cụm Thi đua số 20 Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cụm Thi đua số 20 Thành phố Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Công Bằng- Trưởng Ban thi đua khen thưởng TP

tặng hoa cho Cụm trưởng năm 2019 và Cụm trưởng, Cụm phó năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị có Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Lãnh đạo và Cán bộ Ban TĐKT Thành phố theo dõi Cụm Thi đua số 20; Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Cán bộ trực tiếp làm công tác TĐKT của các đơn vị thành viên. Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội gồm 05 đơn vị: Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Đơn vị Cụm trưởng Cụm TĐ số 20 phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc trên tinh thần Hội nghị ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua đầu năm 2019. Phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đã được tổ chức, triển khai sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Nổi bật là các phong trào thi đua trong lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, các phong trào thi đua sáng kiến - sáng tạo, Công nhân giỏi, Hội thi Tay nghề thợ giỏi, Hội khỏe của Cụm; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… đã thu hút đông đảo CBCNVLĐ hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua khen thưởng đã trở thành động lực, góp phần hết sức quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Nội dung trọng tâm là đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Bình xét thi đua, khen thưởng và Bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị vân – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội

 thông báo kết quả bình xét suy tôn và đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 2019

Trên tinh thần kết quả kinh doanh và bảng tổng hợp tiêu chí chấm điểm khen thưởng đối với khối doanh nghiệp năm 2019. Các đơn vị trong cụm sau khi thảo luận và bình xét đã thống nhất đề nghị khen thưởng thưởng với các đơn vị trong Cụm thi đua số 20 như sau:

1- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ:

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

2- Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND Thành phố:

- Tổng công ty Du lịch Hà Nội

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội

- Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội

3- Bằng khen Thành phố: Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

4- Đơn vị Cụm trưởng năm 2020: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

5- Đơn vị Cụm phó năm 2020: Tổng công ty Vận tải Hà Nội