Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Biểu dương và giao lưu các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” Thành phố năm 2019 của Cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội.

08/07/2019 15:09
Chia sẻ qua:

Hanoitourist - Chiều ngày 6/7/2019, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Biểu dương và giao lưu các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” Thành phố năm 2019 của Cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm có ý nghĩa Quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2015 - 2020); đồng thời còn là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2019), 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố vì hòa bình”, 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Bước vào năm 2019, với những xung lực mới, hoạt động SXKD của mỗi đơn vị thành viên trong Cụm đều cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và ngành nghề, tích cực mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, chú trọng công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Tích cực rà soát, tái cơ cấu dự án đầu tư, tập trung chỉ đạo quyết liệt về tiến độ, chất lượng dự án trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài, kém hiệu quả. Chú trọng công tác cổ phần hóa, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên đang khẩn trương thực hiện theo đúng lộ trình, lập dự toán chi phí cổ phần hóa; xây dựng tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; rà soát, phân loại, đánh giá tài sản, công nợ, các khoản đầu tư ra ngoài và các vấn đề vướng mắc tài chính; lập phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất sau cổ phần hóa, công tác lao động.

Với những nỗ lực cố gắng của từng đơn vị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, 6 tháng đầu năm 2019 các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 20 đã hoàn thành chỉ tiêu SXKD, với kết quả như sau: Tổng doanh thu: 14.381 tỷ đồng; Xuất khẩu: 42 triệu USD; Nộp ngân sách: 949 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1.054 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 7.76 triệu đồng/người/ tháng; Đóng góp từ thiện xã hội: 6,1 tỷ đồng. Việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống, việc làm, an toàn lao động đối với người lao động được thực hiện đầy đủ. Tỉ lệ mất, thiếu việc làm, nợ lương, thưởng, nợ đóng bảo hiểm là rất thấp. Quan hệ lao động trong các đơn vị thành viên hài hòa, ổn định, tư tưởng người lao động tin tưởng, an tâm công tác.

Trên cơ sở kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 20 đã triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước theo Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 29/01/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

2. Đẩy mạnh bồi dưỡng và phát hiện các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các đơn vị thành viên để kịp thời khen thưởng và nhân rộng. Tổ chức tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt”; tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố vì hòa bình” và Cuộc thi viết năm 2019 kết hợp với giao lưu, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

3. Kiểm tra và tự kiểm tra công tác TĐKT tại các đơn vị.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, sáng tạo tại các đơn vị.

5. Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác TĐKT năm 2019; xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2020.

6. Một số hoạt động cụ thể:

- Tháng 7: Tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt.

- Tháng 9: Tổ chức Hội khỏe Cụm thi đua số 20 chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

- Tháng 11: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, bình xét thi đua năm 2019; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Cụm trưởng cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 v/v Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019 cho 32 cá nhân tiêu biểu thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội, trong đó 6 cá nhân tiêu biểu đại diện của các đơn vị được vinh danh tại Hội nghị này, gồm:

1. Đ/c Đào Đức Việt – Thư ký TGĐ, Bí thư Đoàn TN Tổng công ty Du lịch Hà Nội

2. Đ/c Lê Thị Bạch Liên – GĐ điều hành Cty TNHH Điện Stanley Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và PT Nhà Hà Nội

3. Đ/c Phạm Ngọc Lâm - Cán bộ quản lý thiết bị xe máy, xí nghiệp xây dựng số 5 Tổng công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC

4. Đ/c Lê Phi Hải – Trưởng Ban kế hoạch kỹ thuật, xí nghiệp xây dựng số 1 Tổng công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC

5. Đ/c Nguyễn Xuân Hải – Công nhân lái máy, Xí nghiệp xây dựng số 3 Tổng công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC

6. Đ/c Nguyễn Mạnh Huy, nhân viên bảo vệ Công ty cổ phần xe điện Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Các cá nhân tiêu biểu đại diện các đơn vị nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019

Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 20 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị