Hội nghị Ký kết Giao ước Thi đua và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019

26/03/2019 16:53
Chia sẻ qua:

Chiều ngày 22/3, tại Khách sạn Sofiel Legend Metropole Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội – Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ký kết Giao ước Thi đua và Triển khai Kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng năm 2019. 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Giao ước Thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cụm Thi đua số 20 Thành phố Hà Nội

Đến tham dự Hội nghị có Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Lãnh đạo và Cán bộ Ban TĐKT Thành phố theo dõi Cụm Thi đua số 20; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Cán bộ trực tiếp làm công tác TĐKT các đơn vị thành viên. Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội gồm 05 đơn vị: Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần. 

Đồng chí Phạm Quang Thanh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Các nội dung chính của Hội nghị bao gồm: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động năm 2019 của Cụm thi đua số 20, thông qua dự thảo nội dụng cam kết thi đua năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Cụm thi đua số 20 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đồng chí Trần Dũng Sỹ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Dũng Sỹ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội – Đơn vị Cụm trưởng đã phát biểu phổ biến Dự thảo Quy chế hoạt động năm 2019 và Dự thảo Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số 20. 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố. Đồng chí Đỗ Đức Thịnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cần tập trung triển khai thực hiện và đề xuất biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của các đơn vị trong Cụm, gắn với sơ kết công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm 2019. 

Có thể thấy, năm 2019, Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm có ý nghĩa Quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2015 - 2020); đồng thời còn là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2019) và kỷ niệm 65 năm ngày giải phòng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Phát huy kết quả đạt được của phong trào thi đua năm 2018, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành phố, căn cứ vào đặc thù của Cụm thi đua các Tổng công ty, tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố Hà Nội và 05 đơn vị trong Cụm thi đua số 20 đã cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua sau:

1. Phát động và triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Thủ đô và đất nước; chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm 2019: 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2019), 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển”...với nhiều giải pháp, biện pháp, mô hình hay, cách làm mới; thực hiện chương trình cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, thi đua “An toàn thực phẩm”.

3. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt”, "Lao động giỏi"; "Lao động sáng tạo", “Sáng kiến sáng tạo”, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVLĐ.

4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2015 – 2020); Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 23/6/2016 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2016 – 2020). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVLĐ; tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và công tác quản lý Nhà Nước về thi đua, khen thưởng, kiện toàn, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

5. Thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với Nhà nước, người lao động và cộng đồng: Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp; Thực hiện đầy đủ chế độ (BHXH, BHYT, BHTN....) đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập bình quân cho người lao động; Thực hiện tốt công tác bảo hộ và an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ, có biện pháp phòng ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp; Làm tốt công tác bảo vệ môi trường; Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng.

6. Thực hiện nghiêm túc quy chế và các chương trình, kế hoạch công tác của Cụm thi đua; tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động, tham gia đóng góp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, các đơn vị cam kết thống nhất hành động bằng sự hợp tác chặt chẽ thông qua các chương trình hành động và các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua đã ký kết.

Lãnh đạo 5 Tổng công ty trong Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội kí kết giao ước thi đua năm 2019

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội nhấn mạnh năm 2019 là năm có dấu ấn với 5 Tổng công ty với việc kỉ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP và kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội… Việc đề xuất, phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị thành viên Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội không chỉ góp phần chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019 của đất nước, Thủ đô, mà còn là hoạt động gắn với chào mừng kỉ niệm thành lập của các Tổng công ty. 

Đồng chí Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty phát biểu bế mạc Hội nghị

Thu Trang.