Hanoitourist tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng

31/07/2019 18:04
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) – Sáng ngày 31/7/2019 tại Tòa nhà Hanoitourist, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng với sự tham gia của toàn thể các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Hanoitourist tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý Luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy qua những nội dung mà đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Chỉ thị.

Báo cáo viên Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý Luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở những nội dung tiếp thu được, cán bộ, đảng viên Tổng công ty sẽ áp dụng vào trong công tác chuyên môn của mình. Việc học tập, quán triệt Chỉ thị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.