Hanoitourist công bố thông tin, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024 và công văn Sở Tài Chính

29/03/2024 09:37
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin cơ bản; báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024; công văn của Sở Tài Chính phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

https://drive.google.com/drive/folders/1K2QGqmz3ZkN1D6Qs-l0Rq3w9ApID4QpH