Hanoitourist công bố Quyết định về việc Giao chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Tổng công ty

05/04/2019 19:11
Chia sẻ qua:

Hanoitourist - Hanoitourist trân trọng công bố Quyết định số 1635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Toàn bộ văn bản xin xem tại đây:  https://www.dropbox.com/s/ktfksam2286dm1h/QD%20so%201635%20ngay%2005-04-2019%20cua%20UB.pdf?dl=0