Hanoitourist – Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

21/09/2021 16:49
Chia sẻ qua:

Hanoitourist – Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 .

Chi tiết xem tại: 

 

https://drive.google.com/file/d/18NlVjHcq0feGcH-8o0wckhYxFNbdlixX/view?usp=sharing