Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2021

13/01/2021 11:45
Chia sẻ qua:

Hanoitourist – Sáng nay (12/01), Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2021.

Thực hiện kế hoạch tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Giới thiệu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; thảo luận, giải đáp, kết luận.

Mở lớp cho cán bộ, đảng viên có cơ sở; giúp học viên nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác; triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với các đối tượng, cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đến dự lớp học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt Tổng công ty gồm có Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí Đảng ủy viên Tổng công ty; HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Trưởng, Phó các Ban Đảng và Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; Lãnh đạo các phòng Tổng công ty; BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN Tổng công ty. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tổ chức lớp đảng viên cơ sở dành cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ; mời lãnh đạo chủ chốt của đơn vị không phải là đảng viên dự.

Chủ tịch Nguyễn Minh Chung phát biểu tại Hội nghị    

Chủ tịch Nguyễn Minh Chung phát biểu tại Hội Nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt - Chủ tịch Tổng công ty Du lịch Hà Nội cho biết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ Thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với chủ đề Đại hội “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đại hội đã thành công thực chất và trọn vẹn trên mọi phương diện theo đúng Kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt Nghị quyết để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

         Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội    

Trên cơ sở đó các cấp ủy xây dựng kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn ở đơn vị mình . Các đồng chí được yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của Hội nghị, tuân thủ thời gian, dự học tập đầy đủ với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tiếp thu tối đa những nội dung của Nghị quyết để chỉ đạo và trực tiếp triển khai trong Đảng bộ, chi bộ mình đạt hiệu quả cao nhất./.