Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/03/2020 15:34
Chia sẻ qua:

Hanoitourist - Sáng ngày 28/02, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đơn vị được Đảng ủy Tổng công ty lựa chọn tổ chức đại hội điểm) được tổ chức vào thời điểm Thủ đô cùng cả nước đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với Chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát triển Cơ quan Tổng công ty vững mạnh, góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu Hanoitourist uy tín, xứng đáng là doanh nghiệp “đầu tầu” trong ngành du lịch của Thủ đô nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung”

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty thay mặt Đoàn chủ tịch nhấn mạnh Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới; đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức đan xen,” đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức cơ bản trong giai đoạn vừa qua.

Về thuận lợi cơ bản, Đất nước và Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại quan trọng; đồng thời, là những năm tình hình kinh tế của đất nước và Thủ đô tiếp tục phục hồi và có mức tăng trưởng khá. Chính phủ, Thành phố có nhiều chính sách thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng phát triển.

Khó khăn, thách thức: Tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột xảy ra ở nhiều nơi, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng nhiều lĩnh vực; cùng với đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, dịch bệnh bùng phát…đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của ngành du lịch.

Tuy nhiên, 5 năm vừa qua, Cơ quan Tổng công ty đã làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo Tổng công ty lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của Tổng công ty và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị tham mưu với Lãnh đạo Tổng công ty về các mặt công tác tài chính, kế hoạch; tổ chức, cán bộ; đầu tư, phát triển; hành chính, tổng hợp; quản lý kinh doanh; công tác phong trào. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh và thực hiện có chiều sâu, hiệu quả. Công tác của các Phòng, các tổ chức Đoàn thể trong Cơ quan được đổi mới theo hướng tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc.

Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội III đã đề ra, trong các năm vừa qua, Đảng bộ Cơ quan đều được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tặng Giấy khen, công nhận là Đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hàng năm, 100% các chi bộ trong Đảng bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97% số đảng viên trong Đảng bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ Đã kết nạp 07 đảng viên mới (đạt 140% kế hoạch được giao); Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách từ 10 đến 15%.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty nhấn mạnh năm 2020, trước tình hình thế giới nhiều biến động, cùng với dịch COVID 19 diễn biến ngày càng phức tạp, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty cần tập trung vào 4 nhiệm vụ chính: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty;

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi công tác điều hành quản lý từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp công ty cổ phần, ứng dụng các công nghệ khoa học kĩ thuật tiên tiến; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ kế cận, quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết số lượng cấp ủy khóa mới

Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết nhất trí số lượng cấp ủy khóa mới và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Đại hội XIII của Đảng.

7 đồng chí trong BCH Đảng bộ Cơ quan TCty, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 7 đồng chí. Cũng tại Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, để mang tiếng nói và trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên Cơ quan đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã phát biểu bế mạc đại hội và khẳng định trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên Cơ quan Tổng công ty cần chung sức đồng lòng phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, thách thức để xây dựng Cơ quan Tổng công ty phát triển toàn diện, vững mạnh.

Thu Trang.