Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

19/05/2021 14:57
Chia sẻ qua:

Hanoitourist – Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1r31gKG-l1-Q-OWz6PAiyEecMoZG5NQ0d/view?usp=sharing