Quay lại trang danh sách

Marvelous scenery of the 6500km silk road

  International Destinations   10/12/2018
Chia sẻ:
Takashi Nakazawa đến từ Tokyo, Nhật Bản, ghé thăm núi Phú Sỹ gần như mỗi cuối tuần và đã chụp 70.000 tấm ảnh về ngọn núi này suốt 7 năm.