Hội nghị Giao ban đầu xuân Kỷ hợi 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty

06/03/2019 10:06
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Sáng ngày 14/02, tại tòa nhà Hanoitourist, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã tổ chức Hội nghị Giao ban đầu xuân Kỷ hợi 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty để giao nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 tới các đơn vị thành viên.

Toan canh IMG 8399

Tham dự Hội nghị gồm có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Nguyễn Minh Chung; Phó bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Phạm Quang Thanh; Ban lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; cùng ban lãnh đạo các phòng và các công ty đơn vị;

Sep Thanh 2IMG 8401

Phát biểu chủ trì buổi họp, Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Quang Thanh đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty trong năm 2018 và tháng 01/2019 cơ bản đạt kế hoạch đề ra và đạt mức tăng trưởng tốt.

Trên tinh thần đó, Tổng giám đốc đề nghị Tổng công ty và các công ty đơn vị tiếp tục làm tốt công việc kinh doanh, xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng nhân viên, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu  nhằm kiện toàn bộ máy Tổng công ty trước khi cổ phần hóa.  

Tại cuộc họp, các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc và các công ty liên doanh liên kết cũng đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2018 và tháng 1 năm 2019. Đồng thời, cũng đưa ra các mong muốn và kế hoạch kinh doanh cho các tháng còn lại năm 2019. 

Sep Chung 2 IMG 8450

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Nguyễn Minh Chung nêu rõ, năm 2019 là năm đặt dấu mốc cho sự phát triển của Tổng công ty trước khi cổ phần hóa. Để tiếp tục phát triển thương hiệu Hanoitourist, Chủ tịch Hội đồng Thành viên mong muốn các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị tài chính và quản trị nhân sự, chuẩn bị cụ thể các định hướng, kế hoạch phát triển cho năm 2019 và không ngừng bồi dưỡng khả năng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao trình độ Tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên Tổng công ty.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo./.