Thứ 204232018

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Nhà hàng Nhà hàng HNT-các hoạt động Hanoitourist công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81 của Chính Phủ

Hanoitourist công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81 của Chính Phủ

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015 NĐ-CP của Chính Phủ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng nhấn vào đường link sau:

1. https://www.dropbox.com/s/7vnl5epbcr9oq8e/BCTC%20Cty%20me%20nam%202015.PDF?dl=0

2. https://www.dropbox.com/s/bayp6yu7xwh916c/BCTC%20Cty%20me%20quy%20II-2016.PDF?dl=0

3. https://www.dropbox.com/s/aernlp0whxiujw8/BCTC%20hop%20nhat%20nam%202015.PDF?dl=0

4. https://www.dropbox.com/s/2dt60ybbbp0yxvw/Phu%20luc%20so%204.doc?dl=0

5. https://www.dropbox.com/s/yiqz7s768vas5fy/Phu%20luc%20so%205.doc?dl=0

6. https://www.dropbox.com/s/ys78xbojoiwpowp/Phu%20luc%20so%207.doc?dl=0

7.  https://www.dropbox.com/s/ud2y8sni5incu0y/Phu%20luc%20so%208.docx?dl=0

8. https://www.dropbox.com/s/jtidg4wa6wj1zq4/Phu%20luc%20so%2010.doc?dl=0

 

 

HANOITOURIST