Thứ 401232019

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Hanoitourist - Tổng công ty Du lịch Hà Nội báo cáo tài chính năm 2017 và 06 tháng 2018

Hanoitourist - Tổng công ty Du lịch Hà Nội báo cáo tài chính năm 2017 và 06 tháng 2018

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội báo cáo tài chính.

Công ty mẹ Tổng công ty Du lịch Hà Nội năm 2017 và 06 tháng năm 2018.

Đường dẫn:

1. https://www.dropbox.com/s/g99en7gjify4cze/BCTC%20Quy2-18.pdf?dl=0

2. https://www.dropbox.com/s/gfu51s2fjxrhlgx/BCTC2017.pdf?dl=0

3. https://www.dropbox.com/s/py0jqx4e37h70ig/To%C3%A0n_v%C4%83n_BCTC_h%E1%BB%A3p_nh%E1%BA%A5t_2017.pdf?dl=0

4. https://www.dropbox.com/s/irtdsj4tuveez9p/ToanvanBCTChopnhatQ2.pdf?dl=0

 

HANOITOURIST