Chủ nhật02172019

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Hanoitourist tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Hanoitourist tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII

(Hanoitourist) – Sáng ngày 19/7/2018, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Tổng công ty học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII với sự tham gia của toàn thể các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

rsz img 6607

Ông Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Hơn hai năm qua kể từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, BCH Trung ương Đảng đã tổ chức 7 hội nghị Trung ương, ban hành một số nghị quyết, kết luận quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Tại Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng đã bàn và thống nhất ban hành Văn kiện với các nội dung sau :

1. Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
2. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.;
3. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Và quyết định một số vấn đề trọng đại khác của Đảng.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý Luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII), bao gồm Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, và Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

rsz img 6619

Báo cáo viên Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý Luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giới thiệu các nội dung chính của Hội nghị

Chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương cần phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình, con cái người hưởng lương; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tiền lương là động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Ngọc nhấn mạnh bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.

Kết thúc Hội nghị, các cán bộ chủ chốt Tổng công ty sẽ viết bài thu hoạch cá nhân./.

Thu Trang.

HANOITOURIST