Thứ 401232019

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Thông báo bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Hà Nội - Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Hà Nội - Hưng Yên.

Căn cứ theo Công văn số 2670/UBCK-QLCB của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH (Hanoitourist) tại Công ty cổ phần Hà Nội - Hưng Yên, Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Thông báo bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Hà Nội - Hưng Yên.

Hanoitourist-Logo1

Chi tiết thông tin theo file đính kèm:

https://docs.google.com/document/d/1KyINwlXbRBoOmEJV9IspLKEu0D_SZtAyXPz2GRYwZ1Y/edit?usp=sharing

 

HANOITOURIST