Chủ nhật02172019

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Giám sát thực hiện Chương trình 04-CTr/TU tại Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Giám sát thực hiện Chương trình 04-CTr/TU tại Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

(Hanoitourist) – Sáng 19/4, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn đầu Đoàn giám sát số 2 của Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020".

Buổi làm việc có sự tham gia của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lãnh đạo các sở ban ngành, Lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị báo chí, truyền thông.

ba-Ngoc

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020" đã được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty chủ động triển khai.

Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty đã quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, đề ra những chủ trương, biện pháp lớn nhằm củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển vào các dự án mới. Cụ thể, hàng năm Tổng công ty Du lịch Hà Nội đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra với mức tăng trưởng sản xuất kinh doanh đạt trung bình từ 12% đến 15% so với năm trước, góp phần phát triển kinh doanh, tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống của cán bộ nhân viên Tổng công ty. Đơn vị cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, từ thiện trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

rsz img 6279

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Nguyễn Minh Chung báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Minh Chung đã trình bày báo cáo chi tiết về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Tổng công ty trong suốt hai năm rưỡi qua để góp phần "phát triển VH-XH, nâng cao chất lượng nguồn lực Thủ Đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020". Đặc biệt, về phát triển VH-XH, Tổng công ty đã tổ chức Liên hoan văn nghệ, Hội thao, Ngày hội gia đình, biểu dương Công nhân viên chức lao động "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tổng công ty đã tổ chức 19 khóa đào tạo "Kỹ năng giao tiếp", "Kỹ năng đàm phán chốt hợp đồng", "Kỹ năng lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả", "Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị kế hoạch tài chính", "Lớp CEO toàn diện",...cho khoảng hơn 600 lượt CBCNV của Tổng công ty. Về xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, các đơn vị của Tổng công ty đã thực hiện bằng việc cụ thể hóa vào "Sổ tay nhân viên", "Nội quy, quy định".

Các thành viên Đoàn giám sát cũng đưa ra những đề xuất, góp ý cụ thể vào Báo cáo thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Tổng công ty Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh vào việc tập trung tăng cường phát triển, quảng bá du lịch thành phố tới du khách trong và ngoài nước, cũng như định hướng phát triển văn hóa du lịch trong thời gian tới.

rsz img 6283

rsz 1img 6286

rsz img 6298

rsz img 6292

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Chương trình 04/Ctr-TU của Thành ủy phù hợp với điều kiện của Tổng công ty, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động phát triển kinh doanh, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, Đảng ủy- Lãnh đạo Tổng công ty đã quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ nhân viên, đảng viên và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, tạo ra sản phẩm mới gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch và văn hóa Hà Nội. Công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển ngành du lịch trong thời gian tới cũng được Tổng công ty đầu tư phát triển. Vì thế, Tổng công ty đã có những bước tiến mới trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động và tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho du lịch Thủ đô.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nhận định, tăng trưởng của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chưa giúp phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu trong Chương trình 04/Ctr-TU và công tác lãnh đạo, chỉ đạo để điều chỉnh những bất cập, hạn chế, tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình gắn với Nghị quyết 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội cần tập trung đẩy mạnh quảng bá sâu rộng văn hóa Hà Nội tới bạn bè trong và ngoài nước, phát huy tối đa tiềm năng du lịch thủ đô, thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với Hà Nội trong thời gian tới; phát triển các sản phẩm mới gắn với quy hoạch phát triển thủ đô như du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa... ; dự báo những xu hướng, quy mô phát triển của ngành du lịch, nhất là nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho phát triển du lịch bền vững của thủ đô giai đoạn tiếp theo.

Thu Trang

HANOITOURIST