Thứ 512132018

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Hanoitourist công bố phụ lục 10 về chế độ, tiền lương, tiền thưởng 2017

Hanoitourist công bố phụ lục 10 về chế độ, tiền lương, tiền thưởng 2017

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Phụ lục 10-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017.

Hanoitourist-Logo1

Chi tiết thông tin theo file đính kèm:

https://docs.google.com/document/d/1jDURgyI0qrSfCErBUbau_dTru2AaIFGbBO3YcIOxcGM/edit#bookmark=id.gjdgxs

 

 

 

HANOITOURIST