Thứ 512132018

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Hanoitourist công bố phụ lục 8 về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2017

Hanoitourist công bố phụ lục 8 về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2017

Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Phụ lục 8-Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.

Hanoitourist-Logo1

Chi tiết thông tin theo file đính kèm:

https://docs.google.com/document/d/1__YwphvaAt-1EjKoLgkfIdvsyfwOSa8OOe-QJmScyjk/edit?usp=sharing

 

HANOITOURIST