Thứ 402212018

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Hanoitourist tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (Khóa XII)

Hanoitourist tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (Khóa XII)

(Hanoitourist) – Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Tổng công ty học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại Tòa nhà Hanoitourist ngày 19/07/2017.

IMG 1865

Tại Hội nghị, báo cáo viên Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý Luận Chính trị -  Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu các nội dung chủ yếu của Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), bao gồm Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 10 về phát phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

IMG 1854

Đặc biệt, đ/c Phạm Ngọc nhấn mạnh Nghị quyết số 10/NQ/TW, đề cao vai trò của việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Đ/c Ngọc cho biết năm 2016, kinh tế tư nhân đóng góp 39-40% GDP của cả nước, thu hút 85% lực lượng lao động của toàn XH. Về thành phần kinh tế Nhà nước, việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định: có khoảng 6.655 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước vào tháng 6/2001, cho đến tháng 10/2016 chỉ còn khoảng 718 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.                                      

Ngoài ra, đ/c Ngọc cũng trình bày về quan điểm chỉ đạo, và mục tiêu của đến 2020 – phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hơn hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu bao gồm thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường,….     

IMG 1861

Đồng chí Nguyễn Minh Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã tổng kết Hội nghị và cho biết Hanoitourist sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho CBCNV của TCT và đánh giá cao các ý kiến sáng tạo đóng góp để giúp TCT nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để chuẩn bị cho tiến trình cổ phần hóa TCT trong thời gian tới.       

Tham dự Hội nghị gồm có toàn thể các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Du lịch Hà Nội./.

Nguồn: Phòng ĐTPT 

HANOITOURIST