Thứ 204232018

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Hanoitourist công bố thông tin theo Nghị định 81 của Chính Phủ

Hanoitourist công bố thông tin theo Nghị định 81 của Chính Phủ

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015 NĐ-CP của Chính Phủ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng nhấn vào đường link sau:

1https://www.dropbox.com/s/6q7klukicmgffmh/BCTC%20nam%202016%20Cty%20me.PDF?dl=0

2. https://www.dropbox.com/s/sd6h2g5djpcr1mp/BCTC%20nam%202016%20TCT.pdf?dl=0

3. https://www.dropbox.com/s/qkitsss9ckbdzmo/Phu%20luc%20so%204.PDF?dl=0

4. https://www.dropbox.com/s/844nm19y5autzgf/Phu%20luc%20so%207.PDF?dl=0

5.https://www.dropbox.com/s/844nm19y5autzgf/Phu%20luc%20so%207.PDF?dl=0

 

 

HANOITOURIST